Hjem

Velkommen til Kråkøy Norcod AS!

Kunder i 2022

Selskapet

Kråkøy Slakteri AS
på Hongsand er et  lakseslakteri i Roan kommune. Bedriften startet i 1973 som et fiskemottak og utvidet i 1985 til lakseoppdrett. Bedriften er en hjørnesteinsbedrift for kommunen og sørger i perioder for stor sysselsetting. I dag har bedriften ca. 50 ansatte og ledes av Roger Sørgård, – sønn av Ole Sørgård som er grunn-legger av bedriften.

Forretningsmål
Kråkøy Slakteri AS tilbyr slakting av laks og ørret til oppdrettere. Kråkøy Slakteri AS har som formål å være en moderne og attraktiv bedrift som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft. Bedriften skal være svært fleksibel, konkurransedyktig og stabilitet gjennom langsiktige kontrakter med leverandørene av råstoff. Vekst må sikres opp mot allerede etablerte oppdrettere i regionen.

Politikk og næringsmiddeltrygghet
Kråkøy Slakteri AS har til enhver tid fokus på produksjon av trygg mat, fiskevelferd og kundenes krav skal ivaretas, HMS og det ytre miljø. Kråkøy Slakteri skal være sertifisert opp mot ASC og Global GAP. Kvalitetsarbeidet skal støttes gjennom kontinuerlig forbedringsprosesser.

Kontakt oss

Kråkøy Norcod AS  på Hongsand er et  fiskeslakteri i Roan kommune. Bedriften startet i 1973 som et fiskemottak og utvidet i 1985 til lakseoppdrett. Vi er i dag ca. 50 ansatte med solid kompetanse og erfaring fra bransjen.

Roger Sørgård

Daglig leder
916 13 116
roger@krakoy.no

Marianne Harr Buarø

Produksjonsleder
936 24 067
marianne@krakoy.no

Roy Ottar Braseth

Vedlikeholdsleder
407 65 859
vedlikehold@krakoy.no

Ingvild Tretteng

Kvalitetsleder
416 45 827
kvalitet@krakoy.no

Magnar Nilssen

Logistikkansvarlig
902 81 132
pakking@krakoy.no

Arnt Ivar Kverndal

Styreleder
977 76 485
arnt-ivar.kverndal @ lnaq.no

Roger Sørgård

Styremedlem
916 13 116
roger@krakoy.no

Thomas Williksen

Styremedlem
415 54 432
thomas.williksen @marstrand.no

Presserom

For øyeblikk ingen pressemelding.

Nettside: Norcod 

Besøksadresse
Kråkøyveien 59 | 7180 Roan

Postadresse
Postboks | 7180 Roan

E-post
post@krakoy.no

Telefon
72 53 73 24

Org. Nr.
934 147 014

Følg oss
Facebook

© 2018 KRÅKØY NORCOD AS

DESIGN BY REKYL