Selskapet

Selskapet

Kråkøy Slakteri AS 
på Hongsand er et  lakseslakteri i Roan kommune. Bedriften startet i 1973 som et fiskemottak og utvidet i 1985 til lakseoppdrett. Bedriften er en hjørnesteinsbedrift for kommunen og sørger i perioder for stor sysselsetting. I dag har bedriften ca. 50 ansatte og ledes av Roger Sørgård, sønn av Ole Sørgård, som er grunnlegger av bedriften.

Forretningsmål
Kråkøy Slakteri AS tilbyr slakting av laks og ørret til oppdrettere. Kråkøy Slakteri AS har som formål å være en moderne og attraktiv bedrift som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft. Bedriften skal være svært fleksibel, konkurransedyktig og stabilitet gjennom langsiktige kontrakter med leverandørene av råstoff. Vekst må sikres opp mot allerede etablerte oppdrettere i regionen.

Politikk og næringsmiddeltrygghet
Kråkøy Slakteri AS har til enhver tid fokus på produksjon av trygg mat, fiskevelferd og kundenes krav skal ivaretas, HMS og det ytre miljø. Kråkøy Slakteri skal være sertifisert opp mot ASC og Global GAP. Kvalitetsarbeidet skal støttes gjennom kontinuerlig forbedringsprosesser.