Presserom

Presserom

Her vil du til en hver tid finne oppdatert materiell som skal benyttes i kommersiell sammenheng (logo, fonter og profilhåndbok) i regi av bedriften.
I tillegg vil det ligge pressemeldinger, redaksjonelle omtaler og annet materiell til redaksjonelt bruk, f. eks bilder av de som kan uttale seg på vegne av Kråkøy Slakteri.

På linkene under kan du laste ned de respektive elementene:

» Logo farge (eps)

» Logo hvit/294C (eps)

» Logo hvit/306C (eps)

» Logo hvit (eps)

» Logo farge (jpg)

» Logo hvit/294C (jpg)

» Logo hvit/306C (jpg)

» Logo hvit (jpg)

» Logo farge (png)

» Logo hvit/294C (png)

» Logo hvit/306C (png)

» Logo hvit (png)

» Profilhåndbok

» Pressefotos: